Translate

Tuesday, December 24, 2013

Indian Cities on River bank

Ahmedabad— sabarmati
Ayodhya —sarayu
Badrinath —- Ganga
Bhagalpur —-Ganga
Buxar ——Ganga
Calcutta ——Hugli
Cuttak ——Mahanadi
Dibrugarh —-Brahmaputra
Guwahati —--Brahmaputra
Hyderabad —Musa
Jamshedpur ——Subernarekha
Kota ——--Chambal
Lah ———Indus
Lucknow—— Gomti
Ludhiana ——Sutlaj
Moradabad —-Ram Ganga
Nashik ——Godavari
Patna ——--Ganga
Surat ——--Tapti
(Data by http://goo.gl/8a2rgq )
Tiruchirappali ——Cauvery
Ujjain ——--Shipra
VIjayavada —-Krishna
Varansi ——Ganga
Srinagar ——Jhelum
Jammu ——Tawi
Chennai ——Adyar & Cooum
Bagluru ——Vrishabhavati
Nagpur—— Nag & kanhan
Panji ——--mandovi
Jagdalpur—-- Indravati
(Data by http://goo.gl/8a2rgq )
Dholpur ——Chambal
Dhanbad —--Damodar
Durgapur —-Damodar
Jaipur ——Luni
Jabalpur —--Narmada
Gorakhpur—-rapti
Erode——--cauvery
Alwaye——--Periyar
Malegaon——Girna
Daman——--dmanganga
Madurai——-Vaigai
Bharuch——narmada
Pune—mula,mutha
Gwalior——-chambal
(Data by http://goo.gl/8a2rgq )
Vijayawada—--Krishna
Vadodra——vishwamitri
Rajkot——--Aji
Kholapur——panchganga
Tirunelveli—-- Thamirabarani
Ajmer ——--Luni
Mirzapur——Ganga
Bhopal——-Betwa
Banda (Uttar Pradesh)—Ken
Rajnandgaon——shivnath
Sambalpur—--mahanadi
Rourkela——confluence of Koel, Sankha and Brahmani.
Gondia—--Wanganga
Bhusawal——tapi
Chhapra —-confluence of ghagra ang ganga river
(Data by http://goo.gl/8a2rgq )
Katihar—Ganga
Bahrampur—--bhagirathi (distributary of ganga)
Bokaro—Damodar
Asansol—--Damodar
Ranchi——subarnarekha
Faizabad—--Ghaghara
Nanded —--godavari
Slichar——Barak
Mysore——Cauvery
Thanjavur—- Vadavar and Vennar
Vellore——palar